Vyslanie príslušníkov ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky a súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky určených na plnenie úloh vojenskej asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu a doplňujúce informácie súvisiace s prijatým uznesením

Vyslanie príslušníkov ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky a súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky určených na plnenie úloh vojenskej asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu a doplňujúce informácie súvisiace s prijatým uznesením

ÚVOD

Návrh uznesenia predložil Eduard Heger (dočasne poverený) predseda vlády Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky číslo: UV-12709/2023

Uznesenie bolo prijaté na plnenie úloh vojenskej asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu.

ČO MÁME ROZUMIEŤ POD PLNENÍM ÚLOH VOJENSKEJ ASISTENČNEJ MISIE EURÓPSKEJ ÚNIE PRE UKRAJINU?

Z politických aspektov a medzinárodných súvislostí návrhu

Okrem nevyhnutných dodávok zbraní Ukrajina potrebuje najmä dostatok príslušníkov vlastných ozbrojených síl, ktorí prešli náležitým výcvikom a vedia dodané zbrane obsluhovať. V tejto súvislosti schválili členské štáty Európskej únie zriadenie vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (ďalej len EUMAM UA), ktorej cieľom je naplniť urgentné požiadavky ukrajinských ozbrojených síl (ďalej len UAF) v oblasti výcviku. Misia bola spustená na základe rozhodnutia Rady EÚ č. 2022/2243 zo 14. novembra 2022.

Rozhodnutie Rady: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2243

Misia bola zriadená rozhodnutím prijatým na zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí EÚ 17. októbra 2022.

Zatiaľ sa plánuje jej trvanie do konca roku 2024. Aktuálne má za cieľ poskytnúť výcvik pre 30 tisíc príslušníkov UAF.

Doposiaľ sa do asistenčnej misie zapojilo 24 členských štátov EÚ (poznámka: z celkového počtu 27) poskytnutím výcvikových modulov alebo personálu.

VOJENSKO-ODBORNÉ ASPEKTY NÁVRHU

Predmetným materiálom sa navrhuje:

 • vyslať do 6 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do štruktúr EÚ na podporu EUMAM UA na území členských štátov Európskej únie
  • s pôsobnosťou v príslušných veliteľstvách misie,
  • na podporu plánovacích kapacít určených veliteľstiev misie,
  • na plnenie úloh podľa opisu funkčnej náplne pre danú pozíciu,
  • v termíne od schválenia NR SR do ukončenia mandátu EUMAM UA.
 • plnenie úloh EUMAM UA určenými príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície Slovenskej republiky v prospech UAF za prítomnosti príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny, členských krajín EÚ, USA a Veľkej Británie
  • poskytovaním výcvikových modulov vo vojenských výcvikových priestoroch a špecializovaných školiacich a výcvikových zariadeniach Slovenskej republiky,
  • v počte do 900 profesionálnych vojakov z vyššie uvedených krajín na jeden výcvikový modul,
  • v dĺžke trvania jednotlivých výcvikových modulov od 1 do 12 týždňov,
  • poskytnutím základného a zdokonaľovacieho výcviku jednotlivcov a jednotiek v taktike a streľbe manévrových jednotiek a jednotiek bojovej podpory, ako aj odbornosti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, odbornosti vojenskej polície a protivzdušných, ženijných, delostreleckých, zdravotníckych a logistických spôsobilostí,
  • za použitia kolesovej a pásovej techniky a ručných zbraní,
  • v termíne od schválenia NR SR do ukončenia mandátu EUMAM UA.

PRÁVNE ASPEKTY NÁVRHU

Spolupráca s príslušnými orgánmi EÚ, ako aj zahraničnými partnermi v oblastiach riadenia, činnosti a zabezpečenia príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky počas ich pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky bude v súlade s týmto návrhom zabezpečená bilaterálnymi a medzinárodnými zmluvami a dohodami.

Status a konkrétne podmienky pôsobenia príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky sa budú riadiť bilaterálnymi a medzinárodnými zmluvnými dokumentami.

Predkladaný návrh má vplyv na rozpočet verejnej správy. Rozpočtové krytie na zabezpečenie vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do veliteľských štruktúr misie je v súlade s príslušným rozpočtovým opatrením Ministerstva obrany SR na pokrytie vyslania personálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky do veliteľských štruktúr misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu. Zároveň budú finančné náklady spojené s poskytnutím výcviku UAF refundované prostredníctvom Európskeho mierového nástroja na základe uzatvorenej Administratívnej dohody k EUMAM UA. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Materiál bol predmetom predbežného a medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády Slovenskej republiky bol predložený bez rozporov. Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s materiálom uznesením č. 186/2023 zo 14. apríla 2023.

Zdroj: materiály predložené na rokovanie NR SR k ČPT 1589

Hlasovanie podľa klubov

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=50096

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza Dátum a čas Číslo hlasovania
Schôdza č. 90 4. 5. 2023 17:30 98

Názov hlasovania
Návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu na územie členských štátov Európskej únie a na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky určených na plnenie úloh vojenskej asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu (tlač 1589). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania
Návrh prešiel

Prítomní Hlasujúcich [Z] Za hlasovalo   [P] Proti hlasovalo [?] Zdržalo sa hlasovania
131 129 87 29 13
[N] Nehlasovalo [0] Neprítomní      
2 19      

Klub OĽANO
[Z] Andrejuvová, Anna [Z] Cseh, Peter [Z] Dobeš, Peter [Z] Drábiková, Lucia
[Z] Drdul, Dominik [Z] Fecko, Martin [Z] Grendel, Gábor [Z] Horváthová, Eva
[Z] Hus, Igor [Z] Kavecká, Monika [Z] Kerekréti, Ján [Z] Kozarec, Sebastián
[Z] Krajčí, Marek [Z] Kremský, Peter [Z] Kučera, Karol [P] Kuriak, Milan
[Z] Kyselica, Lukáš [Z] Liba, Peter [Z] Majorová Garstková, Jana [0] Marcinčin, Radovan
[Z] Matovič, Igor [Z] Mihalik, Marcel [0] Ňarjaš, Erik [Z] Pleštinská, Zita
[Z] Pollák, Peter [Z] Potocký, Milan [Z] Pročko, Jozef [Z] Szőllős, Ján
[Z] Šefčík, Marek [Z] Šipoš, Michal [Z] Šofranko, Mária [Z] Tóth, Vojtech
[Z] Vašečka, Richard [Z] Vetrák, Milan [Z] Vons, Peter [0] Záborská, Anna
  Klub SMER – SD
[0] Baláž, Vladimír [Z] Baška, Jaroslav [P] Blaha, Ľuboš [?] Blanár, Juraj
[?] Faič, Vladimír [0] Fico, Robert [?] Galis, Dušan [?] Habánik, Jozef
[?] Hambálek, Augustín [P] Jarjabek, Dušan [0] Kamenický, Ladislav [P] Kéry, Marián
[P] Kondrót, Maroš [P] Kubánek, Stanislav [?] Muňko, Dušan [0] Nemky, Martin
[P] Podmanický, Ján [?] Richter, Ján [?] Saloň, Marián [P] Stredák, Anton
[?] Susko, Boris [?] Šuca, Peter [0] Takáč, Richard [P] Valocký, Jozef
[P] Vaľová, Jana [P] Vážny, Ľubomír [P] Zahorčák, Viliam  
  Klub SaS
[Z] Baránik, Alojz [Z] Benčík, Ján [Z] Bittó Cigániková, Jana [Z] Cmorej, Peter
[Z] Dostál, Ondrej [Z] Galek, Karol [Z] Gröhling, Branislav [Z] Halgašová, Jarmila
[Z] Hattas, Marek [Z] Kolíková, Mária [Z] Krúpa, Juraj [Z] Ledecký, Vladimír
[Z] Lehotský, Tomáš [Z] Luciak, Michal [0] Marcinková, Vladimíra [Z] Oravec, Ján
[Z] Osuský, Peter [Z] Sulík, Richard [Z] Viskupič, Marián [Z] Zemanová, Anna
  Klub SME RODINA
[0] Goga, Ľudovít [Z] Hajšelová, Petra [Z] Hlinka, Jozef [Z] Hudecová, Eva
[0] Karahuta, Jaroslav [Z] Kašper, Igor [Z] Kollár, Boris [Z] Krajčír, Ľuboš
[Z] Krištúfková, Petra [Z] Lukáč, Jozef [Z] Pčolinská, Adriana [Z] Pčolinský, Peter
[Z] Péter, Monika [Z] Svrček, Miloš [Z] Šebová, Zuzana [0] Šimko, Jozef
  Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[P] Beluský, Martin [N] Blcháč, Ján [0] Borguľa, Martin [Z] Brisudová, Martina
[Z] Čekovský, Kristián [P] Čepček, Martin [0] Ďurica, Ondrej [?] Ferenčák, Ján
[0] Gyimesi, György [Z] Halák, Róbert [Z] Hatráková, Katarína [Z] Klus, Martin
[Z] Kmec, Peter [P] Kočiš, Eduard [Z] Kollár, Miroslav [P] Kotleba, Marek
[Z] Kozelová, Monika [Z] Krošlák, Ján [P] Krupa, Peter [P] Kuffa, Filip
[P] Kuffa, Štefan [?] Laššáková, Ľubica [Z] Linhart, Patrick [P] Mazurek, Milan
[P] Medvecký, Andrej [Z] Mičovský, Ján [Z] Mierna, Anna [P] Mizík, Stanislav
[Z] Pellegrini, Peter [?] Puci, Róbert [Z] Raši, Richard [Z] Remiášová, Anna
[N] Saková, Denisa [P] Schlosár, Rastislav [P] Suja, Miroslav [P] Sulanová, Magdaléna
[Z] Šeliga, Juraj [Z] Šíbl, Jaromír [Z] Šudík, Tomáš [0] Šutaj Eštok, Matúš
[Z] Šuteková, Miriam [P] Tabák, Romana [P] Taraba, Tomáš [0] Tomáš, Erik
[P] Urban, Miroslav [Z] Valášek, Tomáš [0] Vaňová, Jarmila [P] Vorobelová, Slavěna
[Z] Zajačik, Vladimír [0] Žiga, Peter [Z] Žitňanská, Jana  

ZÁVER

Vážení voliči, skúste si zodpovedať otázku, koho z vládnych predstaviteľov a poslancov, ktorí sa zaslúžili o prijatie tohto návrhu uznesenia, ste poznali predtým ako ste vhodili do volebnej urny lístok strane „xy“ a na ňom prípadne zakrúžkovali 4 poslancov. A tiež si zodpovedzte otázku: Na základe čoho som sa rozhodoval/la?

Držme sa citátu J. A. Komenského: Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.

Vypracovali: Oľga a kolektív Ľudový kandidát, o.z.

error: Zabezpečený obsah !!!