Členstvo

Každý kto má záujem sa stať členom občianskeho združenia Ľudový kandidát, nás môže kontaktovať, alebo zaslať vyplnenú žiadosť na e-mailovej adrese.

Žiadosť o členstvo

registracia@ludovykandidat.sk

Vstupný členský príspevok:

Základný jednorázový príspevok        10€

Zľavnený* jednorázový príspevok        4€

Pravidelný príspevok ročný:

Základný príspevok                              24 €

Zľavnený*  príspevok                           12 €

*platí pre študentov, invalidov, dôchodcov

Členské príspevky určené pre OZ Ľudový kandidát môžete posielať na účet vedený v Slovenská sporiteľňa. Do poznámky uviesť priezvisko a typ príspevku.

Dobrovoľný príspevok môžete posielať na účet, do poznámky uvedte DAR, inak nemôžeme Váš príspevok prijať a budeme musieť Vám ho vrátiť späť.

SK69 0900 0000 0051 8504  4618

error: Zabezpečený obsah !!!