Piliere združenia

Ciele občianskeho zduženia:

  1. ochrana ľudských práv
  2. podpora vzdelávania a právneho povedomia v oblasti ochrany ľudských práv a problematiky s tým spojenej
  3. podpora slovenských tradícii a národných hodnôt
  4. príprava a organizácia odborných diskusií, workshopov, seminárov, konferencií

 

Aktivity občianskeho združenia:

  • presadzovanie, šírenie a ochrana Ústavy Slovenskej republiky a Všeobecnej deklarácie ľudských práv
  • zvyšovať právne povedomie občanov Slovenskej republiky
  • aktívne vyhľadávať odborníkov z ľudu a spolupracovať s nimi
  • organizovanie podujatí a stretnutí

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

error: Zabezpečený obsah !!!