Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.

K USPORIADANIU VLASTNÍCTVA K POZEMKOM

Zákonom č. 194/2023 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov bol zmenený § 14 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

zo znenia:

Vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom podľa odseku 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitného predpisu.

na znenie:

Vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom podľa odseku 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak ide o prevod pozemkov na účely usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom

  1. a) určeným na výstavbu alebo ťažbu alebo realizáciu kompenzačného opatrenia za podmienok podľa osobitného predpisu,31aa)
  2. b) pod stavbami31ab) vrátane primeraného priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo
  3. c) na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa a 31ab znejú:

31aa) § 34 ods. 4 písm. d), ods. 9 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
§ 8 zákona č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 542/2004 Z. z.
§ 11 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.

31ab) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

 

Dátum doručenia návrhu: 13. 1. 2023

Z DÔVODOVEJ SPRÁVY:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=523379

Požiadavka na ustanovenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu, vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe. Na základe uvedeného sa navrhuje, aby výnimku tvorili prevody pozemkov na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu určené na výstavbu a ťažbu.

Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana, žiadne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, žiadne sociálne vplyvy, žiadne vplyvy na životné prostredie a žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Nepredpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

 

STRUČNE K ŠTÁDIÁM LEGISLATÍVNEHO PROCESU

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 05. 2023 17:29

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=530141

18. 05. 2023 17:29

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=530222


Návrh na opakovanie druhého čítania – hlasovanie 18.5.2023 o 17:23

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza

Dátum a čas

Číslo hlasovania

Schôdza č. 90

18. 5. 2023 17:23

354

 

Názov hlasovania

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu na opakované 2. čítanie.

Výsledok hlasovania

Návrh prešiel

Prítomní

Hlasujúcich

[Z] Za hlasovalo

[P] Proti hlasovalo

[?] Zdržalo sa hlasovania

135

135

85

47

3

[N] Nehlasovalo

[0] Neprítomní

   

0

15

   
Klub OĽANO
[Z] Andrejuvová, Anna[Z] Dobeš, Peter[Z] Drábiková, Lucia[Z] Drdul, Dominik
[Z] Fecko, Martin[Z] Grendel, Gábor[Z] Horváthová, Eva[Z] Hus, Igor
[Z] Kavecká, Monika[Z] Kerekréti, Ján[Z] Krajčí, Marek[Z] Kremský, Peter
[Z] Kučera, Karol[Z] Kuriak, Milan[Z] Kyselica, Lukáš[0] Liba, Peter
[Z] Majorová Garstková, Jana[Z] Marcinčin, Radovan[Z] Matovič, Igor[Z] Mihalik, Marcel
[Z] Mikulec, Roman[0] Ňarjaš, Erik[Z] Pleštinská, Zita[Z] Pollák, Peter
[Z] Potocký, Milan[Z] Pročko, Jozef[Z] Szőllős, Ján[Z] Šefčík, Marek
[Z] Šipoš, Michal[Z] Šofranko, Mária[Z] Šudík, Tomáš[Z] Vašečka, Richard
[Z] Vetrák, Milan[Z] Vons, Peter[Z] Záborská, Anna 
Klub SMER – SD
[0] Baláž, Vladimír[P] Baška, Jaroslav[P] Blaha, Ľuboš[P] Blanár, Juraj
[P] Faič, Vladimír[P] Fico, Robert[P] Galis, Dušan[0] Habánik, Jozef
[P] Hambálek, Augustín[P] Jarjabek, Dušan[P] Kamenický, Ladislav[P] Kéry, Marián
[P] Kondrót, Maroš[P] Kubánek, Stanislav[P] Muňko, Dušan[P] Nemky, Martin
[P] Podmanický, Ján[P] Richter, Ján[P] Saloň, Marián[P] Stredák, Anton
[P] Susko, Boris[P] Šuca, Peter[P] Takáč, Richard[P] Valocký, Jozef
[P] Vaľová, Jana[?] Vážny, Ľubomír[P] Zahorčák, Viliam 
Klub SaS
[Z] Baránik, Alojz[Z] Benčík, Ján[Z] Bittó Cigániková, Jana[Z] Cmorej, Peter
[Z] Dostál, Ondrej[Z] Galek, Karol[Z] Gröhling, Branislav[Z] Halgašová, Jarmila
[0] Hattas, Marek[Z] Kolíková, Mária[Z] Krúpa, Juraj[Z] Ledecký, Vladimír
[Z] Lehotský, Tomáš[Z] Luciak, Michal[0] Marcinková, Vladimíra[Z] Oravec, Ján
[0] Osuský, Peter[Z] Sulík, Richard[Z] Viskupič, Marián[Z] Zemanová, Anna
Klub SME RODINA
[Z] Goga, Ľudovít[Z] Hajšelová, Petra[Z] Holý, Štefan[Z] Karahuta, Jaroslav
[Z] Kašper, Igor[Z] Kollár, Boris[Z] Krajčír, Ľuboš[Z] Krajniak, Milan
[Z] Krištúfková, Petra[Z] Lukáč, Jozef[Z] Pčolinská, Adriana[Z] Pčolinský, Peter
[Z] Péter, Monika[Z] Svrček, Miloš[Z] Šebová, Zuzana[Z] Šimko, Jozef
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[P] Beluský, Martin[P] Blcháč, Ján[Z] Borguľa, Martin[Z] Brisudová, Martina
[Z] Budaj, Ján[0] Čekovský, Kristián[Z] Čepček, Martin[P] Ďurica, Ondrej
[P] Ferenčák, Ján[0] Halák, Róbert[Z] Hatráková, Katarína[Z] Heger, Eduard
[0] Klus, Martin[P] Kmec, Peter[P] Kočiš, Eduard[Z] Kollár, Miroslav
[P] Kotleba, Marek[Z] Kozelová, Monika[P] Krošlák, Ján[P] Krupa, Peter
[Z] Kuffa, Filip[Z] Kuffa, Štefan[P] Laššáková, Ľubica[P] Linhart, Patrick
[P] Mazurek, Milan[0] Medvecký, Andrej[Z] Mičovský, Ján[Z] Mierna, Anna
[P] Mizík, Stanislav[?] Naď, Jaroslav[P] Pellegrini, Peter[P] Puci, Róbert
[P] Raši, Richard[0] Remiášová, Anna[0] Remišová, Veronika[P] Saková, Denisa
[P] Schlosár, Rastislav[Z] Stančík, Andrej[0] Suja, Miroslav[P] Sulanová, Magdaléna
[Z] Šeliga, Juraj[Z] Šíbl, Jaromír[P] Šutaj Eštok, Matúš[Z] Tabák, Romana
[Z] Taraba, Tomáš[P] Tomáš, Erik[P] Urban, Miroslav[0] Valášek, Tomáš
[Z] Vaňová, Jarmila[P] Vorobelová, Slavěna[?] Žiga, Peter[Z] Žitňanská, Jana

Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave 18.5.2023 o 17:35

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza

Dátum a čas

Číslo hlasovania

Schôdza č. 90

18. 5. 2023 17:35

355

Názov hlasovania

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.

Výsledok hlasovania

Návrh prešiel

Prítomní

Hlasujúcich

[Z] Za hlasovalo

[P] Proti hlasovalo

[?] Zdržalo sa hlasovania

134

134

68

29

37

[N] Nehlasovalo

[0] Neprítomní

   

0

16

   
Klub OĽANO
[Z] Andrejuvová, Anna[Z] Dobeš, Peter[Z] Drábiková, Lucia[Z] Drdul, Dominik
[Z] Fecko, Martin[Z] Grendel, Gábor[Z] Horváthová, Eva[Z] Hus, Igor
[Z] Kavecká, Monika[Z] Kerekréti, Ján[Z] Krajčí, Marek[Z] Kremský, Peter
[Z] Kučera, Karol[Z] Kuriak, Milan[Z] Kyselica, Lukáš[0] Liba, Peter
[Z] Majorová Garstková, Jana[Z] Marcinčin, Radovan[Z] Matovič, Igor[Z] Mihalik, Marcel
[Z] Mikulec, Roman[0] Ňarjaš, Erik[Z] Pleštinská, Zita[Z] Pollák, Peter
[Z] Potocký, Milan[Z] Pročko, Jozef[Z] Szőllős, Ján[Z] Šefčík, Marek
[Z] Šipoš, Michal[Z] Šofranko, Mária[Z] Šudík, Tomáš[Z] Vašečka, Richard
[Z] Vetrák, Milan[Z] Vons, Peter[Z] Záborská, Anna 
Klub SMER – SD
[0] Baláž, Vladimír[P] Baška, Jaroslav[P] Blaha, Ľuboš[?] Blanár, Juraj
[P] Faič, Vladimír[P] Fico, Robert[?] Galis, Dušan[0] Habánik, Jozef
[?] Hambálek, Augustín[?] Jarjabek, Dušan[P] Kamenický, Ladislav[P] Kéry, Marián
[?] Kondrót, Maroš[P] Kubánek, Stanislav[P] Muňko, Dušan[?] Nemky, Martin
[P] Podmanický, Ján[?] Richter, Ján[P] Saloň, Marián[?] Stredák, Anton
[P] Susko, Boris[P] Šuca, Peter[P] Takáč, Richard[P] Valocký, Jozef
[P] Vaľová, Jana[P] Vážny, Ľubomír[P] Zahorčák, Viliam 
Klub SaS
[?] Baránik, Alojz[?] Benčík, Ján[?] Bittó Cigániková, Jana[?] Cmorej, Peter
[P] Dostál, Ondrej[?] Galek, Karol[?] Gröhling, Branislav[?] Halgašová, Jarmila
[0] Hattas, Marek[?] Kolíková, Mária[?] Krúpa, Juraj[?] Ledecký, Vladimír
[?] Lehotský, Tomáš[?] Luciak, Michal[0] Marcinková, Vladimíra[?] Oravec, Ján
[0] Osuský, Peter[?] Sulík, Richard[?] Viskupič, Marián[?] Zemanová, Anna
Klub SME RODINA
[Z] Goga, Ľudovít[Z] Hajšelová, Petra[Z] Holý, Štefan[Z] Karahuta, Jaroslav
[Z] Kašper, Igor[Z] Kollár, Boris[Z] Krajčír, Ľuboš[Z] Krajniak, Milan
[Z] Krištúfková, Petra[Z] Lukáč, Jozef[Z] Pčolinská, Adriana[Z] Pčolinský, Peter
[Z] Péter, Monika[Z] Svrček, Miloš[Z] Šebová, Zuzana[Z] Šimko, Jozef
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[P] Beluský, Martin[?] Blcháč, Ján[Z] Borguľa, Martin[Z] Brisudová, Martina
[Z] Budaj, Ján[0] Čekovský, Kristián[Z] Čepček, Martin[P] Ďurica, Ondrej
[?] Ferenčák, Ján[0] Halák, Róbert[Z] Hatráková, Katarína[Z] Heger, Eduard
[0] Klus, Martin[?] Kmec, Peter[P] Kočiš, Eduard[Z] Kollár, Miroslav
[P] Kotleba, Marek[Z] Kozelová, Monika[?] Krošlák, Ján[P] Krupa, Peter
[Z] Kuffa, Filip[0] Kuffa, Štefan[?] Laššáková, Ľubica[?] Linhart, Patrick
[P] Mazurek, Milan[0] Medvecký, Andrej[Z] Mičovský, Ján[Z] Mierna, Anna
[P] Mizík, Stanislav[Z] Naď, Jaroslav[?] Pellegrini, Peter[?] Puci, Róbert
[?] Raši, Richard[0] Remiášová, Anna[0] Remišová, Veronika[?] Saková, Denisa
[P] Schlosár, Rastislav[Z] Stančík, Andrej[0] Suja, Miroslav[P] Sulanová, Magdaléna
[Z] Šeliga, Juraj[Z] Šíbl, Jaromír[?] Šutaj Eštok, Matúš[Z] Tabák, Romana
[Z] Taraba, Tomáš[?] Tomáš, Erik[P] Urban, Miroslav[0] Valášek, Tomáš
[Z] Vaňová, Jarmila[P] Vorobelová, Slavěna[?] Žiga, Peter[Z] Žitňanská, Jana

Komentár:

Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave sa uskutočnilo o 17:35 a pozmeňujúce návrhy boli predložené 18.5.2023 o 17:29

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – M. Fecko 18.5.2023 o 17:36

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza

Dátum a čas

Číslo hlasovania

Schôdza č. 90

18. 5. 2023 17:36

356

Názov hlasovania

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – M. Fecko.

Výsledok hlasovania

Návrh prešiel

Prítomní

Hlasujúcich

[Z] Za hlasovalo

[P] Proti hlasovalo

[?] Zdržalo sa hlasovania

133

133

84

34

15

[N] Nehlasovalo

[0] Neprítomní

   

0

17

   
Klub OĽANO
[Z] Andrejuvová, Anna[Z] Dobeš, Peter[Z] Drábiková, Lucia[Z] Drdul, Dominik
[Z] Fecko, Martin[Z] Grendel, Gábor[Z] Horváthová, Eva[Z] Hus, Igor
[Z] Kavecká, Monika[Z] Kerekréti, Ján[Z] Krajčí, Marek[Z] Kremský, Peter
[Z] Kučera, Karol[Z] Kuriak, Milan[Z] Kyselica, Lukáš[0] Liba, Peter
[Z] Majorová Garstková, Jana[Z] Marcinčin, Radovan[Z] Matovič, Igor[Z] Mihalik, Marcel
[Z] Mikulec, Roman[0] Ňarjaš, Erik[Z] Pleštinská, Zita[Z] Pollák, Peter
[Z] Potocký, Milan[Z] Pročko, Jozef[Z] Szőllős, Ján[Z] Šefčík, Marek
[Z] Šipoš, Michal[Z] Šofranko, Mária[Z] Šudík, Tomáš[Z] Vašečka, Richard
[Z] Vetrák, Milan[Z] Vons, Peter[Z] Záborská, Anna 
Klub SMER – SD
[0] Baláž, Vladimír[P] Baška, Jaroslav[P] Blaha, Ľuboš[P] Blanár, Juraj
[?] Faič, Vladimír[P] Fico, Robert[P] Galis, Dušan[0] Habánik, Jozef
[P] Hambálek, Augustín[P] Jarjabek, Dušan[P] Kamenický, Ladislav[P] Kéry, Marián
[P] Kondrót, Maroš[P] Kubánek, Stanislav[?] Muňko, Dušan[P] Nemky, Martin
[?] Podmanický, Ján[P] Richter, Ján[P] Saloň, Marián[P] Stredák, Anton
[P] Susko, Boris[P] Šuca, Peter[P] Takáč, Richard[P] Valocký, Jozef
[P] Vaľová, Jana[?] Vážny, Ľubomír[P] Zahorčák, Viliam 
Klub SaS
[Z] Baránik, Alojz[Z] Benčík, Ján[Z] Bittó Cigániková, Jana[Z] Cmorej, Peter
[Z] Dostál, Ondrej[Z] Galek, Karol[Z] Gröhling, Branislav[0] Halgašová, Jarmila
[0] Hattas, Marek[Z] Kolíková, Mária[Z] Krúpa, Juraj[Z] Ledecký, Vladimír
[Z] Lehotský, Tomáš[Z] Luciak, Michal[0] Marcinková, Vladimíra[Z] Oravec, Ján
[0] Osuský, Peter[Z] Sulík, Richard[Z] Viskupič, Marián[Z] Zemanová, Anna
Klub SME RODINA
[Z] Goga, Ľudovít[Z] Hajšelová, Petra[Z] Holý, Štefan[Z] Karahuta, Jaroslav
[Z] Kašper, Igor[Z] Kollár, Boris[Z] Krajčír, Ľuboš[Z] Krajniak, Milan
[Z] Krištúfková, Petra[Z] Lukáč, Jozef[Z] Pčolinská, Adriana[Z] Pčolinský, Peter
[Z] Péter, Monika[Z] Svrček, Miloš[Z] Šebová, Zuzana[Z] Šimko, Jozef
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[P] Beluský, Martin[?] Blcháč, Ján[Z] Borguľa, Martin[Z] Brisudová, Martina
[Z] Budaj, Ján[0] Čekovský, Kristián[Z] Čepček, Martin[P] Ďurica, Ondrej
[?] Ferenčák, Ján[0] Halák, Róbert[Z] Hatráková, Katarína[Z] Heger, Eduard
[0] Klus, Martin[?] Kmec, Peter[P] Kočiš, Eduard[Z] Kollár, Miroslav
[P] Kotleba, Marek[Z] Kozelová, Monika[?] Krošlák, Ján[P] Krupa, Peter
[Z] Kuffa, Filip[0] Kuffa, Štefan[?] Laššáková, Ľubica[P] Linhart, Patrick
[P] Mazurek, Milan[0] Medvecký, Andrej[Z] Mičovský, Ján[Z] Mierna, Anna
[P] Mizík, Stanislav[Z] Naď, Jaroslav[?] Pellegrini, Peter[?] Puci, Róbert
[?] Raši, Richard[0] Remiášová, Anna[0] Remišová, Veronika[?] Saková, Denisa
[P] Schlosár, Rastislav[Z] Stančík, Andrej[0] Suja, Miroslav[P] Sulanová, Magdaléna
[Z] Šeliga, Juraj[Z] Šíbl, Jaromír[P] Šutaj Eštok, Matúš[Z] Tabák, Romana
[Z] Taraba, Tomáš[?] Tomáš, Erik[P] Urban, Miroslav[0] Valášek, Tomáš
[Z] Vaňová, Jarmila[P] Vorobelová, Slavěna[?] Žiga, Peter[Z] Žitňanská, Jana

Návrh prešiel o 1 hlas 

Filip Kuffa, Tomáš Taraba svojím hlasovaním ZA o 17:36 prispeli k tomu, že návrh prešiel – hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.

§83

ods. (4) zákona o rokovacom poriadku okrem iného hovorí, že hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných na schôdzi národnej rady sa koná najskôr po uplynutí 48 hodín od podania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v rozprave.

Logicky vyvstáva otázka, čo bolo tým dôvodom, že nebolo poskytnutých 48 hodín od podania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v rozprave dňa 18.05.2023? Veď v parlamente sa hlasovalo aj 23.5.2023.

Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave bolo 18.5.2023 o 17:35 a Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – M. Fecko 18.5.2023 o 17:36

Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku – 18.5.2023 o 17:38

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza

Dátum a čas

Číslo hlasovania

Schôdza č. 90

18. 5. 2023 17:38

358

Názov hlasovania

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

Výsledok hlasovania

Návrh prešiel

Prítomní

Hlasujúcich

[Z] Za hlasovalo

 

[P] Proti hlasovalo

[?] Zdržalo sa hlasovania

135

134

86

35

13

[N] Nehlasovalo

[0] Neprítomní

 

 

 

1

15

 

 

 

Klub OĽANO
[Z] Andrejuvová, Anna[Z] Dobeš, Peter[Z] Drábiková, Lucia[Z] Drdul, Dominik
[Z] Fecko, Martin[Z] Grendel, Gábor[Z] Horváthová, Eva[Z] Hus, Igor
[Z] Kavecká, Monika[Z] Kerekréti, Ján[Z] Krajčí, Marek[Z] Kremský, Peter
[Z] Kučera, Karol[Z] Kuriak, Milan[Z] Kyselica, Lukáš[0] Liba, Peter
[Z] Majorová Garstková, Jana[Z] Marcinčin, Radovan[Z] Matovič, Igor[Z] Mihalik, Marcel
[Z] Mikulec, Roman[0] Ňarjaš, Erik[Z] Pleštinská, Zita[Z] Pollák, Peter
[Z] Potocký, Milan[Z] Pročko, Jozef[Z] Szőllős, Ján[Z] Šefčík, Marek
[Z] Šipoš, Michal[Z] Šofranko, Mária[Z] Šudík, Tomáš[Z] Vašečka, Richard
[Z] Vetrák, Milan[Z] Vons, Peter[Z] Záborská, Anna 
Klub SMER – SD
[0] Baláž, Vladimír[P] Baška, Jaroslav[P] Blaha, Ľuboš[P] Blanár, Juraj
[P] Faič, Vladimír[P] Fico, Robert[P] Galis, Dušan[0] Habánik, Jozef
[P] Hambálek, Augustín[P] Jarjabek, Dušan[P] Kamenický, Ladislav[P] Kéry, Marián
[P] Kondrót, Maroš[P] Kubánek, Stanislav[P] Muňko, Dušan[P] Nemky, Martin
[?] Podmanický, Ján[P] Richter, Ján[P] Saloň, Marián[P] Stredák, Anton
[P] Susko, Boris[P] Šuca, Peter[P] Takáč, Richard[P] Valocký, Jozef
[P] Vaľová, Jana[P] Vážny, Ľubomír[P] Zahorčák, Viliam 
Klub SaS
[Z] Baránik, Alojz[Z] Benčík, Ján[Z] Bittó Cigániková, Jana[Z] Cmorej, Peter
[Z] Dostál, Ondrej[Z] Galek, Karol[Z] Gröhling, Branislav[Z] Halgašová, Jarmila
[0] Hattas, Marek[Z] Kolíková, Mária[Z] Krúpa, Juraj[Z] Ledecký, Vladimír
[Z] Lehotský, Tomáš[Z] Luciak, Michal[0] Marcinková, Vladimíra[Z] Oravec, Ján
[0] Osuský, Peter[Z] Sulík, Richard[Z] Viskupič, Marián[Z] Zemanová, Anna
Klub SME RODINA
[Z] Goga, Ľudovít[Z] Hajšelová, Petra[Z] Holý, Štefan[Z] Karahuta, Jaroslav
[Z] Kašper, Igor[Z] Kollár, Boris[Z] Krajčír, Ľuboš[Z] Krajniak, Milan
[Z] Krištúfková, Petra[Z] Lukáč, Jozef[Z] Pčolinská, Adriana[Z] Pčolinský, Peter
[Z] Péter, Monika[Z] Svrček, Miloš[Z] Šebová, Zuzana[Z] Šimko, Jozef
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[P] Beluský, Martin[?] Blcháč, Ján[Z] Borguľa, Martin[Z] Brisudová, Martina
[Z] Budaj, Ján[0] Čekovský, Kristián[Z] Čepček, Martin[P] Ďurica, Ondrej
[?] Ferenčák, Ján[0] Halák, Róbert[Z] Hatráková, Katarína[Z] Heger, Eduard
[0] Klus, Martin[?] Kmec, Peter[P] Kočiš, Eduard[Z] Kollár, Miroslav
[P] Kotleba, Marek[Z] Kozelová, Monika[?] Krošlák, Ján[P] Krupa, Peter
[Z] Kuffa, Filip[Z] Kuffa, Štefan[?] Laššáková, Ľubica[?] Linhart, Patrick
[P] Mazurek, Milan[0] Medvecký, Andrej[Z] Mičovský, Ján[Z] Mierna, Anna
[P] Mizík, Stanislav[Z] Naď, Jaroslav[?] Pellegrini, Peter[?] Puci, Róbert
[?] Raši, Richard[0] Remiášová, Anna[0] Remišová, Veronika[?] Saková, Denisa
[P] Schlosár, Rastislav[Z] Stančík, Andrej[0] Suja, Miroslav[N] Sulanová, Magdaléna
[Z] Šeliga, Juraj[Z] Šíbl, Jaromír[P] Šutaj Eštok, Matúš[Z] Tabák, Romana
[Z] Taraba, Tomáš[?] Tomáš, Erik[P] Urban, Miroslav[0] Valášek, Tomáš
[Z] Vaňová, Jarmila[P] Vorobelová, Slavěna[?] Žiga, Peter[Z] Žitňanská, Jana

Komentár k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku

Aj keby svojím hlasovaním PROTI neovplyvnili výsledok hlasovania, svojím hlasovaním ZA Filip Kuffa, Štefan Kuffa a Tomáš Taraba prejavili svoj postoj k pozitívnemu vplyvu na podnikateľské prostredie (občanov SR?) ustanovením výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom.

 ZHRNUTIE:

  • Návrh zákona doručený: 13.1.2023
  • Návrh na opakovanie druhého čítania – hlasovanie 18.5.2023 o 17:23
  • Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy – predložené 18.5.2023 o 17:29
  • Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave 18.5.2023 o 17:35
  • Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – M. Fecko 18.5.2023 o 17:36
  • Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku – 18.5.2023 o 17:38

Otázka na záver: Poslanci stihli riadne sa oboznámiť za 6 minút s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi?

Účinnosť zákona 15. júna 2023

Tento zákon je podpísaný: prezidentka Zuzana Čaputová v. r., predseda parlamentu Boris Kollár v. r. a predseda vlády Ľudovít Ódor v. r. (predseda vlády, ktorej ešte nebola vyslovená dôvera Národnej rady Slovenskej republiky – čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky.)

„Vieš iba abecedu. V nej slabikuješ denne svoju biedu, i svoju veľkosť.“ — Milan Rúfus

 

Vypracoval: kolektív Ľudový kandidát, o.z.

error: Zabezpečený obsah !!!