Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.

K USPORIADANIU VLASTNÍCTVA K POZEMKOM Zákonom č. 194/2023 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky … Čítať ďalej Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402) – druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.